Permanente valbeveiliging

De Arbowet schrijft voor dat bij werken op hoogte boven de 2,5 m een gevaarlijke situatie is. Dit dient dan geïnventariseerd te worden.

Dit doen we door middel van een Dak Risico Inventarisatie en Evaluatie. Hier vloeien de eventueel te nemen maatregelen uit voort. Hierbij dient u te denken aan het plaatsen van hekwerken, aanhechtpunten, waarschuwingsborden enz.

Laat u door ons voorlichten, want voorkomen is beter dan genezen. Voor het plegen van kortstondig onderhoud aan uw daken moet valbeveiliging aanwezig zijn. Hiervoor hebben wij  verschillende systemen. Voor het uitvoeren van kortstondige werkzaamheden is permanente valbeveiliging een geldbesparende maar bovendien een veilige oplossing, die ook nog eens goed is voor een rustig gemoed.

Offerte op maat
Advies op maat
Scherpe prijzen
Topservice
Kaagstaat 25
Postbus 34, 8100 AA Raalte

T 0572-354600
E info@witteveen-dakrendement.nl
Loswal 10
Postbus 284, 9200 AG Drachten
T 0512-518586
F 0512-512143
E info@witteveen-dakrendement.nl