Engineering

Voorafgaand aan uitvoering worden alle werktekeningen en berekening gemaakt.

Voorafgaand aan uitvoering worden alle werktekeningen en berekening gemaakt.

Vanwege ons specialisme is engineering van steeds groter belang. Hierbij kunt u denken aan de volgende zaken;

– Het schrijven van bestekken;
– Het maken van windbelasting berekeningen;
– Het maken van Dak Risico Inventarisaties en Evaluaties(t.b.v. permanente dakbeveiliging);
– Het maken van regenwaterafvoer en overstort berekeningen;
– Het maken van meerjaren onderhoudsplanningen en begrotingen of;
– Het maken van bouwfysische berekeningen.