Permanente Valbeveiliging

Bij werken op hoogte bestaat de kans op valgevaar!

Een veilige werkomgeving

De Arbowet schrijft voor dat bij werken op een hoogte boven de 2,5 meter een gevaarlijke situatie is. Werkgevers en gebouweigenaren dienen zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. Dit is tevens van toepassing bij kortdurende werkzaamheden als bijvoorbeeld dakonderhoud.

RI&E maatregelen

Door het dakvlak in kaart te brengen door middel van een Dak Risico Inventarisatie & Evaluatie, Uit deze RI&E vloeien de eventueel te nemen maatregelen voort, waarbij u kunt denken aan het plaatsen van hekwerken met een doelmatige hoogte van minimaal 1 meter, aanlijnpunten, veilige zone markeringen, waarschuwingsborden enz. Wij kunnen samen met u bekijken wat in uw geval de beste oplossing is, want voorkomen is beter dan genezen.

Chat openen
Hallo!
Kunnen we je helpen?