Nieuwbouw Kindcentrum De Treffer

Gorredijk, Friesland

Nieuwe beweegschool

Om kinderen meer te laten bewegen is het concept van een beweegschool bedacht. 

Om dit te kunnen realiseren was er meer ruimte benodigd en heeft men een nieuwe duurzame school laten ontwikkelen in het centrum van Gorredijk. Op deze school wordt meer aandacht gevestigd op bewegen, gezonde voeding en een veilig leerklimaat. Eigen waterputten en een moestuin zijn hiervan een onderdeel.


Duurzaam

In het kader van duurzaam bouwen is er gekozen voor een drukvaste isolerende mortelvloer met hierover twee lagen Wédéflex gebrand aangebracht. Door de aangebrachte afschotmortel, loopt het hemelwater perfect naar de hemelwaterafvoeren en ontstaat er geen plasvorming. 

Ook is deze mortel ontzettend drukvast en zeer geschikt voor het plaatsen van installaties. Qua dakbedekking is gekozen voor een UltraWhite dakbaan die het zonlicht reflecteert en temperatuur-verlagend is. Dit verhoogt de prestatie van de geplaatste zonnepanelen. Door de lange levensduurverwachting is dit een uitstekende keuze! 

 

Tot slot is er permanente valbeveiliging aangebracht om tijdens onderhoud aan de installaties de mensen te zekeren tegen valgevaar.

Previous
Next